Những "cánh chim hứa hẹn mùa xuân" Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025

Các phẩm OCOP được gắn sao đã tăng thêm giá trị cho hàng hóa, nông sản. Ảnh: Vũ Long
Các phẩm OCOP được gắn sao đã tăng thêm giá trị cho hàng hóa, nông sản. Ảnh: Vũ Long
Các phẩm OCOP được gắn sao đã tăng thêm giá trị cho hàng hóa, nông sản. Ảnh: Vũ Long
Lên top