Những cánh chim đầu đàn trong xây dựng nông thôn mới

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Thanh Nam thăm công trình nông thôn mới tại Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: NTM
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Thanh Nam thăm công trình nông thôn mới tại Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: NTM
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Thanh Nam thăm công trình nông thôn mới tại Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: NTM
Lên top