Những bước tiến vượt bậc của Việt Nam trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu

Khai trương mạng 5G ở Việt Nam. Nguồn: TGTT
Khai trương mạng 5G ở Việt Nam. Nguồn: TGTT
Khai trương mạng 5G ở Việt Nam. Nguồn: TGTT
Lên top