Những bất cập vận hành hệ thống điện khi tỉ trọng điện mặt trời càng cao

Lên top