Những ai phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Bộ phận một cửa Cục Thuế TP Hà Nội - nơi tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN.
Ảnh: Hoàng Hà.
Bộ phận một cửa Cục Thuế TP Hà Nội - nơi tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Ảnh: Hoàng Hà.
Bộ phận một cửa Cục Thuế TP Hà Nội - nơi tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Ảnh: Hoàng Hà.
Lên top