Những ai đang sở hữu Công ty Nước mặt Sông Đuống?

Aqua One của shark Liên đang là cổ đông nắm quyền kiểm soát tại Nhà máy Nước mặt Sông Đuống.
Aqua One của shark Liên đang là cổ đông nắm quyền kiểm soát tại Nhà máy Nước mặt Sông Đuống.
Aqua One của shark Liên đang là cổ đông nắm quyền kiểm soát tại Nhà máy Nước mặt Sông Đuống.
Lên top