Những ai đang chi phối Y Dược phẩm Vimedimex?

Vimedimex2 đang là cổ đông lớn nhất tại VMD.
Ảnh: H.L.
Vimedimex2 đang là cổ đông lớn nhất tại VMD. Ảnh: H.L.
Vimedimex2 đang là cổ đông lớn nhất tại VMD. Ảnh: H.L.
Lên top