Nhức nhối cơn sốt đất ở nơi sắp thành đặc khu: Giá tăng dựng đứng, “cò” đất lên ngôi

Cảnh “cò” đang hướng dẫn khách hàng đi xem đất.
Cảnh “cò” đang hướng dẫn khách hàng đi xem đất.
Cảnh “cò” đang hướng dẫn khách hàng đi xem đất.