Nhức nhối cơn sốt đất ở nơi sắp thành đặc khu: Giá tăng dựng đứng, “cò” đất lên ngôi

Cảnh “cò” đang hướng dẫn khách hàng đi xem đất.
Cảnh “cò” đang hướng dẫn khách hàng đi xem đất.