Nhựa sinh học phân hủy hoàn toàn sẵn sàng xuất ngoại

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ tác chiến lược trong việc nghiên cứu và sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ tác chiến lược trong việc nghiên cứu và sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ tác chiến lược trong việc nghiên cứu và sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top