Nhu cầu điện giảm sâu, nhóm điện khí đặt vấn đề huy động công bằng

Lên top