Nhộn nhịp đằng Tây của miền Tây

Phà Cao Lãnh và cầu Cao Lãnh.
Phà Cao Lãnh và cầu Cao Lãnh.