Nhóm cổ phiếu vua bốc hơi gần 12 tỉ vốn hoá, nhà đầu tư "méo mặt"

Chuyên gia phân tích chứng khoán cho rằng nhà đầu tư nên tập trung vào những cổ phiếu có câu chuyện tăng vốn riêng, duy trì tăng trưởng tốt . Ảnh: TL
Chuyên gia phân tích chứng khoán cho rằng nhà đầu tư nên tập trung vào những cổ phiếu có câu chuyện tăng vốn riêng, duy trì tăng trưởng tốt . Ảnh: TL
Chuyên gia phân tích chứng khoán cho rằng nhà đầu tư nên tập trung vào những cổ phiếu có câu chuyện tăng vốn riêng, duy trì tăng trưởng tốt . Ảnh: TL
Lên top