Nhóm cổ phiếu công nghệ "bứt tốc" dẫn đầu đà phục hồi

Nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin dẫn đầu đà phục hồi phiên 29.1.
Ảnh minh họa: H.Minh.
Nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin dẫn đầu đà phục hồi phiên 29.1. Ảnh minh họa: H.Minh.
Nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin dẫn đầu đà phục hồi phiên 29.1. Ảnh minh họa: H.Minh.
Lên top