Nhọc nhằn bán vốn tại các doanh nghiệp

SCIC chưa thể bán vốn nhà nước tại FPT. Ảnh: FPT
SCIC chưa thể bán vốn nhà nước tại FPT. Ảnh: FPT
SCIC chưa thể bán vốn nhà nước tại FPT. Ảnh: FPT
Lên top