Nhờ thiết bị điện gió, thuế xuất nhập khẩu 6 tháng vượt mức cả năm

Dự án điện gió ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Dự án điện gió ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Dự án điện gió ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top