Nho rừng Kiên Giang “xuống núi” tạo dựng thương hiệu

Nguyên liệu nho rừng ở Kiên Giang hiện nay đang khan hiếm dần vì người dân đầu tư sản xuất rượu nho rừng ngày càng tăng. Ảnh: PV
Nguyên liệu nho rừng ở Kiên Giang hiện nay đang khan hiếm dần vì người dân đầu tư sản xuất rượu nho rừng ngày càng tăng. Ảnh: PV
Nguyên liệu nho rừng ở Kiên Giang hiện nay đang khan hiếm dần vì người dân đầu tư sản xuất rượu nho rừng ngày càng tăng. Ảnh: PV
Lên top