NHNN yêu cầu xây dựng quy trình mở thẻ ngân hàng cho người khiếm thị

Trụ sở NHNN (ảnh ĐK)
Trụ sở NHNN (ảnh ĐK)
Trụ sở NHNN (ảnh ĐK)
Lên top