NHNN yêu cầu tiếp tục miễn giảm lãi vay cho khách bị ảnh hưởng COVID-19

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng có giải pháp tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Ảnh TL
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng có giải pháp tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Ảnh TL
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng có giải pháp tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Ảnh TL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top