Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

NHNN yêu cầu đảm bảo hoạt động thông suốt cho hệ thống ATM dịp Tết