NHNN: Thanh toán điện tử ở Việt Nam mỗi ngày gần 354 nghìn tỉ đồng

Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN -ông Phạm Tiến Dũng. Ảnh VietnamFinance
Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN -ông Phạm Tiến Dũng. Ảnh VietnamFinance
Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN -ông Phạm Tiến Dũng. Ảnh VietnamFinance
Lên top