NHNN: “Không có chuyện vô hiệu hoá thẻ ATM ngân hàng không dùng 90 ngày"

Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Ảnh SBV
Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Ảnh SBV
Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Ảnh SBV
Lên top