NHNN có thể tính phương án bán USD để ổn định tỉ giá?

Tỉ giá ngoại tệ bị ảnh hưởng nhiều bởi thông tin từ chiến tranh thương mại Mỹ Trung
Tỉ giá ngoại tệ bị ảnh hưởng nhiều bởi thông tin từ chiến tranh thương mại Mỹ Trung
Tỉ giá ngoại tệ bị ảnh hưởng nhiều bởi thông tin từ chiến tranh thương mại Mỹ Trung

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top