NHNN cảnh báo hình thức cho vay ngang hàng (P2P) tiềm ẩn nhiều rủi ro

NHNN cảnh báo người dân nên cẩn thận khi sử dụng dịch vụ P2P và nên tìm đến kênh tín dụng ngân hàng
NHNN cảnh báo người dân nên cẩn thận khi sử dụng dịch vụ P2P và nên tìm đến kênh tín dụng ngân hàng
NHNN cảnh báo người dân nên cẩn thận khi sử dụng dịch vụ P2P và nên tìm đến kênh tín dụng ngân hàng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top