Nhìn về mục tiêu vốn hóa 20 tỉ USD của Techcombank

Techcombank hướng đến mục tiêu 20 tỉ USD vốn hóa thị trường vào năm 2025 từ mức khoảng 6 tỉ USD hiện tại. Ảnh: Techcombank
Techcombank hướng đến mục tiêu 20 tỉ USD vốn hóa thị trường vào năm 2025 từ mức khoảng 6 tỉ USD hiện tại. Ảnh: Techcombank
Techcombank hướng đến mục tiêu 20 tỉ USD vốn hóa thị trường vào năm 2025 từ mức khoảng 6 tỉ USD hiện tại. Ảnh: Techcombank
Lên top