Nhiều ý tưởng hay từ Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2020

Các đại biểu tham gia Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam 2019. Ảnh: MPI
Các đại biểu tham gia Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam 2019. Ảnh: MPI
Các đại biểu tham gia Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam 2019. Ảnh: MPI
Lên top