Nhiều ứng dụng tạm tắt tất cả dịch vụ, kể cả đi chợ hộ ở Hà Nội và TPHCM

Nhiều ứng dụng gọi xe tạm tắt tất cả dịch vụ, kể cả đi chợ hộ. Ảnh: Cường Ngô
Nhiều ứng dụng gọi xe tạm tắt tất cả dịch vụ, kể cả đi chợ hộ. Ảnh: Cường Ngô
Nhiều ứng dụng gọi xe tạm tắt tất cả dịch vụ, kể cả đi chợ hộ. Ảnh: Cường Ngô
Lên top