Nhiều trái cây đặc sản ra mắt Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình

Sản phẩm cam Cao Phong được giới thiệu tại Lễ hội Cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Minh Tuấn
Sản phẩm cam Cao Phong được giới thiệu tại Lễ hội Cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Minh Tuấn
Sản phẩm cam Cao Phong được giới thiệu tại Lễ hội Cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Minh Tuấn
Lên top