Nhiều tình tiết bất ngờ trong vụ con kiện bố chiếm đoạt 43 tỉ đồng tại ngân hàng Việt Á