Nhiều thiếu sót khi duyệt tổng mức đầu tư của dự án 4 tuyến đường Thủ Thiêm

Các dự án BT trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ); Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2;  Dự án xây dựng bốn tuyến đường chính. Ảnh: Hùng Huy
Các dự án BT trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ); Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2; Dự án xây dựng bốn tuyến đường chính. Ảnh: Hùng Huy
Các dự án BT trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ); Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2; Dự án xây dựng bốn tuyến đường chính. Ảnh: Hùng Huy
Lên top