Nhiều tập đoàn lớn tìm cơ hội đầu tư vào Cà Mau

Tập đoàn Tuần Châu tặng 1 tỉ đồng cho chương trình " Hương rừng U Minh" tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Tập đoàn Tuần Châu tặng 1 tỉ đồng cho chương trình " Hương rừng U Minh" tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Tập đoàn Tuần Châu tặng 1 tỉ đồng cho chương trình " Hương rừng U Minh" tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top