Nhiều sai phạm, Công ty Doosan Việt Nam phải nộp vào ngân sách gần 70 tỉ

Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (trụ sở Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Hà Phương
Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (trụ sở Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Hà Phương
Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (trụ sở Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Hà Phương
Lên top