Nhiều rủi ro cho nhà đầu tư từ nhóm cổ phiếu đầu cơ

Dòng tiền đang chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu đầu cơ. Ảnh: Gia Miêu
Dòng tiền đang chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu đầu cơ. Ảnh: Gia Miêu
Dòng tiền đang chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu đầu cơ. Ảnh: Gia Miêu
Lên top