Nhiều rào cản pháp lý quan trọng được tháo gỡ, chuyên gia dự đoán thị trường BĐS sẽ khởi sắc

Lên top