Nhiều “ông lớn” thèm "chiếc bánh" kinh tế số 33 tỉ USD của Việt Nam

Một điểm đợi có đến 3 thương hiệu chờ chực: Grab, Go-Viet, Now.vn (ảnh: PK).
Một điểm đợi có đến 3 thương hiệu chờ chực: Grab, Go-Viet, Now.vn (ảnh: PK).
Một điểm đợi có đến 3 thương hiệu chờ chực: Grab, Go-Viet, Now.vn (ảnh: PK).
Lên top