Nhiều nhóm hàng giảm giá trong 6 tháng đầu năm

Giá xăng dầu 2 lần điều chỉnh giảm trong tháng 6.2019 đã góp phần kìm lạm phát. (Ảnh minh họa)
Giá xăng dầu 2 lần điều chỉnh giảm trong tháng 6.2019 đã góp phần kìm lạm phát. (Ảnh minh họa)
Giá xăng dầu 2 lần điều chỉnh giảm trong tháng 6.2019 đã góp phần kìm lạm phát. (Ảnh minh họa)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top