Nhiều người “ngậm trái đắng” khi mua “sở hữu kỳ nghỉ dưỡng”