“Nhiều người đang kỳ vọng quá nhiều vào giá vàng”

Lên top