Nhiều ngành tăng trưởng khá, dự báo GDP năm 2019 đạt mức 7%

Đồ họa: TTXVN
Đồ họa: TTXVN
Đồ họa: TTXVN
Lên top