Nhiều ngân hàng vẫn đối mặt với tăng trưởng tín dụng âm

Nhiều bức tranh khác nhau trong việc tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Gia Miêu
Nhiều bức tranh khác nhau trong việc tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Gia Miêu
Nhiều bức tranh khác nhau trong việc tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Gia Miêu
Lên top