Nhiều ngân hàng công bố chia cổ tức “khủng” mùa Đại hội cổ đông

Nhiều ngân hàng đã công bố kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông và chia cổ tức. Ảnh VIB
Nhiều ngân hàng đã công bố kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông và chia cổ tức. Ảnh VIB
Nhiều ngân hàng đã công bố kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông và chia cổ tức. Ảnh VIB
Lên top