Nhiều mặt bằng tại TPHCM từng cửa đóng then cài bắt đầu "sống" lại

Một mặt bằng được sửa sang để hoạt động kinh doanh trở lại. Ảnh: Huân Cao
Một mặt bằng được sửa sang để hoạt động kinh doanh trở lại. Ảnh: Huân Cao
Một mặt bằng được sửa sang để hoạt động kinh doanh trở lại. Ảnh: Huân Cao
Lên top