Nhiều khu, cụm công nghiệp ở Bắc Trung Bộ “khát” nhà đầu tư

Dự án Nhà máy may Five Star Hà Tĩnh đầu tư dang dở, bỏ hoang nhiều năm nay ở Khu CN Đại Kim. Ảnh: Trần Tuấn
Dự án Nhà máy may Five Star Hà Tĩnh đầu tư dang dở, bỏ hoang nhiều năm nay ở Khu CN Đại Kim. Ảnh: Trần Tuấn
Dự án Nhà máy may Five Star Hà Tĩnh đầu tư dang dở, bỏ hoang nhiều năm nay ở Khu CN Đại Kim. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top