Nhiều khó khăn khách quan cản trở tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Thi công dựng cột Đường dây 500kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi – Pleiku 2 đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai. Ảnh: EVNNPT
Thi công dựng cột Đường dây 500kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi – Pleiku 2 đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai. Ảnh: EVNNPT
Thi công dựng cột Đường dây 500kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi – Pleiku 2 đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai. Ảnh: EVNNPT
Lên top