Nhiêu khê hỗ trợ khó khăn do COVID-19: Luật không bắt buộc, sao bắt nộp?

Quảng Ninh vẫn là điểm đến an toàn, nhưng Hạ Long thời điểm này rất vắng khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Quảng Ninh vẫn là điểm đến an toàn, nhưng Hạ Long thời điểm này rất vắng khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Quảng Ninh vẫn là điểm đến an toàn, nhưng Hạ Long thời điểm này rất vắng khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top