Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Nhiều khách hàng vẫn tin dùng nước mắm truyền thống

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa