Nhiều kênh YouTube cá nhân "quên" đóng thuế: Truy thu từ "đầu nguồn"

Trong năm 2021, ngành thuế TPHCM sẽ tập trung truy thu thuế những cá nhân có doanh thu qua mạng.
Trong năm 2021, ngành thuế TPHCM sẽ tập trung truy thu thuế những cá nhân có doanh thu qua mạng.
Trong năm 2021, ngành thuế TPHCM sẽ tập trung truy thu thuế những cá nhân có doanh thu qua mạng.
Lên top