Nhiều giải pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cảng biển

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên cano chở Hoa tiêu dẫn tàu. Ảnh: CVHHVT
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên cano chở Hoa tiêu dẫn tàu. Ảnh: CVHHVT
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên cano chở Hoa tiêu dẫn tàu. Ảnh: CVHHVT
Lên top