Nhiều dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2021

Nhiều tổ chức quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam có thể đạt tốc độ tăng trưởng 6,8%, thậm chí trên 7% trong năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều tổ chức quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam có thể đạt tốc độ tăng trưởng 6,8%, thậm chí trên 7% trong năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều tổ chức quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam có thể đạt tốc độ tăng trưởng 6,8%, thậm chí trên 7% trong năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top