Nhiều "đòn bẩy" cho kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh

Xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất trong khu vực Asean.
Nguồn: World Bank.
Xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất trong khu vực Asean. Nguồn: World Bank.
Xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất trong khu vực Asean. Nguồn: World Bank.
Lên top