Nhiều doanh nghiệp thủy sản tăng trưởng mạnh trong tháng 9

Nguồn cung cá tra khan hiếm trong khi nhu cầu tăng dịp cuối năm là cơ hội cho xuất khẩu. Ảnh: ANV.
Nguồn cung cá tra khan hiếm trong khi nhu cầu tăng dịp cuối năm là cơ hội cho xuất khẩu. Ảnh: ANV.
Nguồn cung cá tra khan hiếm trong khi nhu cầu tăng dịp cuối năm là cơ hội cho xuất khẩu. Ảnh: ANV.
Lên top